Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem»Administrasjon»For ansatte»Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Alfabetisk oversikt over tillitsvalgte i Harstad kommune.

Akademikerforbundet

Hovedtillitsvalgt:
Ingrid Hegna, Helsehuset

Bibliotekarforbundet

Hovedtillitsvalgt:
Tor Holmstad, Harstad bibliotek
E-post: tor@harstad.folkebibl.no

Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Hovedtillitsvalgt:
Beate Monsen
Telefon: 48 21 55 76
E-post: beate.monsen@harstad.kommune.no
Internett: www.delta.no

Den norske legeforening

Hovedtillitsvalgt:
Inger Ingemann
E-post: ingeraingemann@hotmail.com

Fagforbundet avd. 194 - Harstad

Hovedtillitsvalgt:
Rita Hansen, Rådhus 1B
Knut Steen, Rådhus 1B
Eva Granås, Rådhus 1B

Utvalg av tillitsvalgte Fagforbundet

Fagforbundet plasstillitsvalgte og utvalg av tillitsvalgte pr 1. juli 2017.pdf

 

FO - Harstadklubben

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Hovedtillitsvalgt:
Kristine Rasmussen, Omsorg Sør
E-post: kristine.rasmussen@harstad.kommune.no
Tlf: 46817308

Plasstillitsvalgt:
Lindelill Lorentzen, Barne- og ungdomstjenesten
E-post: Lindelill.Lorentzen@harstad.kommune.no

Ellinor Martinsen, NAV
E-post: Ellinor.Martinsen@nav.no
Tlf: 41638730

Juristforbundet, avd. Harstad

Hovedtillitsvalgt:
Jo Bäckstrøm Iversen

Lederne - Norges ledelsesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt:
Stine Iversen, Harstad bibliotek

Musikernes fellesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt:
Linda Liljevangen, Harstad kulturskole

Naturviterne

Hovedtillitsvalgt:
Øystein Kanstad, Areal- og byggesakstjenesten (ABY)

Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Hovedtillitsvalgt:
Thomas Kirksæther, Areal- og byggesakstjenesten

Norsk Ergoterapeutforbund

Fungerende hovedtillitsvalgt:
Trine Lyså, Helsehuset 
E-post: Trine.Lysa@harstad.kommune.no

Norske Fysioterapeuters forbund

Hovedtillitsvalgt:
Linda Nordahl, Helsehuset
E-post: Linda.Nordahl@harstad.kommune.no

Vara:
Bodil Aaløkken Hovrud
Kommunefysioterapeut

Norsk Lektorlag

Hovedtillitsvalgt:
Espen Strand, Kanebogen skole
Tlf: 913 30 280

Norsk Psykologforening

Hovedtillitsvalgt:
Anita Lovise Rimpi, Helsehuset
Tlf: 906 49 331

Norsk skolelederforbund

Hovedtillitsvalgt:
Trine Halvorsen, Harstad kommune
E-post: Trine.Halvorsen@harstad.kommune.no
Tlf: 911 29 182

NSF Norsk sykepleierforbund

Hovedtillitsvalgt:
Siv-Tone Furu, Rådhus 1B

Vara hovedtillitsvalgt:
Trine Bergland

Samfunnsviternes fagforening

Hovedtillitsvalgt:
Wibeche A. Ingebrigtsen, PPT

Skolenes landsforbund

Hovedtillitsvalgt:
Viggo Gotliebsen, Bergseng skole

Tekna

Tillitsvalgt:
Monica Larssen, Økonomi- og utviklingsenheten, Rådhus 1B

Utdanningsforbundet

Leder og vara HTV
Morten Rennemo
E-post: morten.rennemo@harstad.kommune.no

HTV og nestleder
May Lill Kornbakk
E-post: May.Kornbakk@harstad.kommune.no

Vara HTV med hovedfokus på barnehage
Torunn Stene Jonassen
E-post: Torunn.Jonassen@harstad.kommune.no

Internett:
https://www.utdanningsforbundet.no/Fylkeslag/Troms/Lokallag/Harstad

8. februar 2011
Sist oppdatert: 18. juli 2017
Powered by CustomPublish AS