TELEFON:   116117 

Evt kan du ringe 77057360

Ved livstruende tilstander ring medisinsk nødtelefon 113.

Legevaktsentralen  er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet.

Åpningstider:

Mandag til fredag: 15.30 - 08.00
Lørdag/søndag samt hellig- og høytidsdager: 08.00 - 08.00 (hele døgnet)

Besøksadresse

St Olavsgt 70
9480 HARSTAD
(underetasjen ved UNN Harstad)

Målgruppe

Alle som oppholder seg i Harstad, Kvæfjord, Lødingen.

Kriterier

Akutt sykdom/forverring av sykdom og skade. Les mer om legevakten i tjenestens tjenestebeskrivelse.

Annen viktig info

Planer

Eksterne lenker