Disse virksomhetene har plikt til å melde sin virksomhet til kommunen eller å søke om godkjenning hos kommunen. Meldeplikten og godkjenningsplikten skal gjøre det lettere for kommunen å utføre sin tilsynsoppgave overfor virksomheter der det er større risiko for negativ helsepåvirkning enn normalt. Forhold ved en virksomhet eller eiendom kan påvirke helsen i ulik grad. Desto mer alvorlig risiko som er knyttet til forholdet eller aktiviteten, desto mer fokus må virksomheten og den ansvarlige ha på de forhold som forskriften regulerer

Meldingen eller søknaden skal sendes før oppstart eller ved vesentlige utvidelser eller endringer i virksomheten. Dersom det er tvil om en endring i virksomheten skal meldes, skal dette tas opp med kommunen.

Dersom meldingen eller søknaden avdekker forhold som gjør at krav i forskrift ikke vil etterleves, kan det fattes vedtak om retting før oppstart og utvidelse, eller endring av virksomheten. 

Skjema for melding og godkjenning for din virksomhet finner du på: Skjema A - Å - Harstad kommune

Meldepliktige virksomheter:

Asylmottak (for kortere og lengre opphold)
Hospitser
Campingplasser (el. tilsvarende hvor allmennheten har adgang eller benyttes av mange mennesker)
Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har tilgang eller benyttes av mange
Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
Innretninger som kan spre Legionella
- Kjøletårn
- Luftscrubbere

Skjønnhetspleiesalonger
- Frisør
- Fotpleie
- Håndpleie
- Hudpleie
- Massasje
- Solarie

Søkepliktige virksomheter:

Barnehager
Grunnskoler
Videregående skoler

Tatovering og hulltakingsvirksomheter