Telefon sentralbordet
77 02 60 00

Åpningstid rådhuset
08:00 - 15:30

Besøksadresse
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse
Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

Faktura-adresse
Send EHF til 9908: 972417971

Harstad kommune fakturamottak
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

E-postadresse
postmottak@harstad.kommune.no

NB: Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.
Dersom du har behov for å sende elektronisk post sikkert kan du benytte Send sikkert til  Harstad kommune (NB! Krever pålogging med Bank ID etc..)

Finn ansatte
Her kan du søke etter ansatte i kommunen.

Servicetorg
Telefon sentralbord: 77 02 60 00
Servicetorget ligger i Rådhus 1A, Asbjørn Selsbanesgt. 9

Servicetorget tar i mot henvendelser til kommunen og gir veiledning og informasjon.
E-post: servicetorget@harstad.kommune.no

OBS: Øvrige henvendelser til Harstad kommune kan sendes til postmottaket på postmottak@harstad.kommune.no.

Beredskapstelefon vei/vann/avløp
Harstad kommunes vakttelefon for henvendelser vedrørende vei, vann og avløp: 975 26 000

Vaktelefon gjelder kun hendvendelser vedrørende vei, vann og avløp.
Telefon vil være betjent på hverdager mellom kl 1500 – 0700 , og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager.

Beredskapstelefon barnevern
Barnevernet har en beredskapsordning utenfor ordinær åpningstid:
916 27 960

Dette nummeret er bemannet til enhver tid utenfor ordinær åpningstid. I ordinær åpningstid er dette nummeret koblet til barnevernets vakttelefon på dagtid.

Organisasjonsnummer
972417971

Pressekontakter

Ordfører Kari-Anne Opsal
Telefon: 918 98 732
E-post: kari-anne.opsal@harstad.kommune.no

Rådmann Hugo Thode Hansen
Telefon: 977 89 673
E-post: hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Rita Johnsen
Telefon: 975 20 820
E-post: rita.johnsen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Henry Andersen
Telefon: 907 72 499
E-post: henry.andersen@harstad.kommune.no

Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no