Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Barn og unge/Barnehage/Betaling/Redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 1. Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
 2. Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratistimer i uken i barnehagen fra 1.august 2016. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 3. For barnehageåret 2017/ 2018 vil inntekter under kr. 500.500 gi rett til redusert foreldrebetaling, inntekter under kr. 428.000 vil også gi rett til gratis kjernetid for 3-5 åringer.
Nå er skattemelding for 2016 sendt ut. Dere kan nå søke redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2017/2018.
 
Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august må søknad med vedlegg være levert innen 10.juni.
 
Dette kreves:
 • Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår
 • Siste års selvangivelse må legges ved søknaden
Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrert adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i det skal søkes til
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Harstad kommune. 
 
Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.
 

Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen gjøres elektronisk.

For å få registrert endring i faktura fra og med august, må søknad være sendt innen utgangen av juni.

Hvordan beregnes årsinntekt

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 500 500  kan søke om redusert foreldrebetaling
 • Husholdninger med årsinntekt under 428 000 kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for barn født i 2012, 2013 og 2014 og barn med utsatt skolestart (tre siste år i barnehagen).
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 2 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV
 • Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad.

  Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.

  Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Nyttige lenker

19. februar 2016
Sist oppdatert: 10. november 2017
Powered by CustomPublish AS