Beskrivelse av enheten:

Sørvik skoleer en enhet som består av grunnskole 1.- 7. trinn.

Skoledelen som har SFO er lokalisert ved Sørvik skole. For nærmere informasjon kontakt rektor på Tlf 77 02 78 02.

Mer informasjon på skolens egne nettsider.