Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontakt Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem

Snart kan du gifte deg på rådhuset

Harstad kommune overtar vigselsrettighetene fra Trondenes tingrett fra og med 1. januar 2018. 

vigsel.jpg

Fra årsskiftet blir ikke lenger mulig å gifte seg i hos sorenskriveren i Harstad. Vigselsmyndigheten skal fra da overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene i hele landet. Det følger av en lovendring som trer ikraft fra 1. januar 2018.  

Kommunenes alminnelige vigselstilbud vil være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Harstad kommune har som mål å kunne gjennomføre vigsler onsdager, torsdager og fredager. Ønske om andre dager kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Vi starter nå forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted, og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det klart.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).

4. oktober 2017
Sist oppdatert: 4. oktober 2017
Powered by CustomPublish AS