A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
Alfabetisk oversikt over kommunens publikumsskjema.
Tittel PDF DOC ODF Nett  
Alkohol - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende       Nettbasert skjema A
Alkohol - Søknad om bevilling til salg av alkohol       Nettbasert skjema  
Alkohol - Søknad om serverings- og skjenkebevilling       Nettbasert skjema  
Asylmottak og hospits - meldeskjema til kommunen PDF DOC/Word ODF/Open Office  
Avkjørsel fra kommunal veg i uregulerte området etter Veglovens § 40-43       Nettbasert skjema  
Barnehage - Søknad om plass 2017/2018          
Barnehage - Søknad om plass 2018/2019          
Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling       Nettbasert skjema  
Brøyting privat veg - Søknad og retningslinjer PDF      
Driftstilskudd til lag og foreninger       Nettbasert skjema D
Eiendomsskatt - Utsettelse, nedsettelse, ettergivelse         E
Foreldrepermisjon - varsel til arbeidsgiver PDF DOC/Word ODF/Open Office   F
Grunnskole for voksne - Søknadsskjema PDF       G
Harstad_kommune_kombi_elektronisk PDF       H
Helse- og omsorgstjenester - Søknadsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Henvisningsskjema - Vgs. PDF        
Individuell plan - Mal PDF DOC/Word ODF/Open Office   I
Individuell plan - Søknadsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office   I
Kindergarten - Application PDF DOC/Word ODF/Open Office Nettbasert skjema K
Klageskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office Nettbasert skjema
Kommunale avgifter - Søknad om fritak/reduksjon        
Kommunal bolig - Søknadsskjema og retningslinjer PDF        
Kommunalt utviklingsfond - Søknadsskjema       Nettbasert skjema  
Kulturskole - Søknadsskjema Harstad Kulturskole       Nettbasert skjema  
Ledsagerbevis - Informasjonspakke med søknadsskjema PDF       L
Meglerpakke - Bestilling       Nettbasert skjema M
Melding om ildsted PDF DOC/Word      
Midlertidig skiltvedtak - Opplysninger PDF DOC/Word      
Motorkjøretøy i utmark/vassdrag - Dispensasjon/tillatelse til bruk       Nettbasert skjema  
Næringsfondet - Søknadsskjema       Nettbasert skjema N
Parkeringsbot - Klageskjema       Nettbasert skjema P
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for beboere       Nettbasert skjema  
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for forflytningshemmede     Nettbasert skjema  
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for forflytningshemmede - Legeerklæring          
Parkeringstillatelse - Søknadsskjema for næringsdrivende       Nettbasert skjema  
PMTO - Henvisning til Barne- og ungdomstjenesten PDF DOC/Word      
PPT - søknad om PMTO-terapi  PDF      
PPT - Pedagogisk rapport - Barnehage PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT - Pedagogisk rapport - Skole PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT – Søknad om logopedisk hjelp – Skole PDF DOC/Word ODF/Open Office    
PPT - Henvisningsskjema PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Rapport fra tilsynsperson PDF DOC/Word     R
Renovasjon - Hjelp til håndtering av avfallsdunk       Nettbasert skjema R
SFO - Søknad - Endring - Oppsigelse - Kjøp enkeltdager       Nettbasert skjema  
Spesialundervisning voksne - Søknadsskjema PDF        
Spillemiddelsøknad          
Støygrenser - tillatelse til å overskride          
Søknad om ergoterapi / fysioterapi PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknad om nedsettelse egenandel / skjønnsmessig vurdering PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknad om permisjon for elev i grunnskolen PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema for godkjenning av familiebarnehage (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema for godkjenning av hygienevirksomheter (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema for godkjenning av skoler og barnehager (miljørettet helsevern) PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Søknadsskjema Stangnes ungdomsskole       Nettbasert skjema  
Søknadsskjema Stangnes alternative arenaer PDF DOC/Word ODF/Open Office    
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte PDF DOC/Word ODF/Open Office   T
Tildeling av trening på kommunale anlegg       Nettbasert skjema  
TTF-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) – Søknadsskjema          
Vannmåler - Ferdigmelding PDF DOC/Word ODF/Open Office