A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Seljestad ungdomsskole

Fylkemannen i Troms 2

En trygg skolehverdag uten mobbing - endringer i opplæringsloven § 9A

Fra 1.august er det iverksatt endring i opplæringsloven § 9A., som omtaler elevenes psykiske og fysiske arbeidsmiljø. Fylkesmannen i Troms har lagt ut en video som omtaler endringene. Utdanningsdirektoratet har også lagt ut et kortfattet informasjonsskriv om dette til foresatte.

02.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende.

01.08.2017
Foreldremøter

Oversikt over foredremøter høst 2017

Høstens foreldremøter gjennomføres i uke 36.

30.06.2017
Sol 1

Administrasjonen stengt i perioden 3.juli 2017 til og med 6.august 2017

Årets sommerferie for elever og ansatte er i gang.

30.06.2017
Foreldremøter

Foreldremøte for høstens 8.trinn - 6.juni kl. 18.00

Foresatte til elever som som starter hos oss på 8.trinn i august, var samlet til foredremøte i skolens aula.

26.05.2017
Eksamen2

Opplysning om trekkfag - skriftlig eksamen våren 2017

Fredag 12.mai kl. 09.00 fikk elevene beskjed om trekkfag til skriftlig eksamen.

12.05.2017

Klage på standpunkt

Fylkesmannen i Troms har laget oversiktlig informasjon om behandling av klager på standpunktkarakterer.

04.06.2015

Timeplan for skoleåret 2017-2018

Neste skoleår vil det bli en liten endring i organisering av skoledagen.

 

29.03.2017

IKT skole frem mot 2020

Digitale ordbøker for elevene

Clarify er en digital ordboktjeneste som gir elevene på 5. - 10. trinn tilgang til alle ordbøkene de trenger i skolehverdagen og til eksamen. Hele 30 språk er tilgjengelig, hvorav 23 språk til og fra norsk, opplesning av søkeord og lyduttalelse (tekst-til-tale) på 13 språk.

02.02.2017
Powered by CustomPublish AS