Kontaktinfo

Besøksadresse: Bj. Erlingssønsgt. 31, 9405 Harstad.
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

Telefon: 77 02 65 50

E-post:
heidi.aschenberg.johnsen@Harstad.kommune.no

Barnehagens særpreg

Flerkulturell barnehage hvor barnas identitet ivaretas og styrkes

En film om konkreter og bevisstgjøring. Konkreter blir brukt i det pedagogisk arbeidet med barna. Konkreter er også en viktig metode i foreldresamarbeidet. (Laget av: Synnøve Tjølsen og Sissel Rasmussen-Moe, med personalet i Barnely barnehage).

Satsingsområde

Et inkluderende leke- og læringsmiljø med fokus på språkstimulering og sosial kompetanse.

Åpningstid

07.30-16.30

Antall plasser/alder

44 plasser
0 – 6 år

Kommunen har inngått samarbeid med NAFO (Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring) og pekt ut Fargeklatten barnehager avd. Barnely som fokusvirksomhet. NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 

Enhet

Nordhusan barnehager