Om cookies A A A Høy kontrast RSS YouTube Flickr
AvtaleGiro/eFaktura Meld deg som frivillig Organisasjon Kontaktinfo Nettkart English
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community
Du er her: Hjem/Administrasjon/Miljø/Planer/Plan for Miljø, Klima og Energi

Plan for Miljø, klima og energi for Harstad kommune 2018-2021

Harstad kommune har utarbeidet utkast til Miljø- og Energiplan 2017-2021. Planen var lagt ut til offentlig høring i perioden 8. mars til 19. april 2017.

Harstad kommunes «Miljø- og klimaplan 2008-2011» og «Energi- og klimaplan 2010-2013» er slått sammen til én helhetlig plan, «Plan for miljø, klima og energi for Harstad kommune 2018-2021». Kommunens miljøplan skal utforme og synliggjøre en miljøprofil gjennom å definere miljømål innenfor aktuelle miljøutfordringer, samt foreslå strategier og tiltak for å nå disse målene. Miljøutfordringene i dag er i stadig økende grad knyttet til samfunnets struktur og virkemåte. Miljøfokuset rettes i stadig sterkere grad mot enkeltmenneskers handlinger og samfunnets utvikling, f. eks i forhold til forbruk av energi, varer og transport.

 

Miljø- og energiplanen er sendt ut på åpen høring og skal sluttbehandles av kommunestyret høsten 2017.

 

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Miljørådgiver Tyra Meininger Saudland

Telefon: 77 02 61 20 

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no  

 

 

9. mars 2017
Sist oppdatert: 26. oktober 2017
Powered by CustomPublish AS