Enheten ledes av Frode Risdal.

I enheten inngår følgende tjenester:

  • Korttids- og rehabiliteringsavdelingen, ledet av Randi R Mjørlund
  • Hjemmebasert rehabilitering, ledet av Hanne Berg
  • Legetjenester og legevakt, ledet av Merete Bergan Svendsen
  • Folkehelse, ledet av Elin Storsletten
  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten, ledet av Lise Voktor
  • Aktivitetssentrene, ledet av Ingeborg Skjervum
  • Sosialmedisinsk avdeling, ledet av Monica Nygaard