Banner nettside 1.jpg

Harstad kommune gjør store oppgraderinger for å imøtekomme nye rensekrav

Harstad kommune har de siste årene jobbet med å oppgradere avløpsrenseanleggene slik at kommunen tilfredsstiller de nasjonale forskriftene om rensekrav. Bedre rensing av avløpsvannet er et viktig bidrag til lokalmiljøet for å bevare naturen og holde kystsonen rundt byen vår fri for uønsket avfall og forurensning.

Et pågående prosjekt er det nye renseanlegget på Stangnes syd, Harstad Sør, som etter planen skal være ferdigstilt i løpet av våren 2021. Her samles alt avløpsvannet fra Ruggevik, Holtet, Medkila og Stangnes-basen. Anleggene i Ruggevik, Holtet, Medkila og Stangnes-basen legges ned. Avløpsvannet går igjennom en renseprosess før det rensede avløpsvannet føres ut og ned på rundt 40 meter dypt vann.

Harstad kommune står da igjen med totalt fire sentrale avløpsrenseanlegg; Det nye renseanlegget Harstad Sør, Holstneset, Revsbekken og Bergsodden.

I dag er det to ansatte som jobber med daglig drift av disse anleggene. Dette er «hverdagsheltene» som sørger for at hverken du eller jeg trenger å bekymre oss nevneverdig for hva som skjer etter at vi har trykt på den magiske knappen og skylt ned etter et helt vanlig, hverdagslig toalettbesøk.

Vi kan alle være med å bidra til at de får en enklere og bedre arbeidshverdag ved å vise dovett.  

Behov for dovett

Vi har en toalettutfordring også her i Norge. Det kastes mer og mer avfall i toalettene, og det kan gi tette ledninger og oversvømmelser både hjemme hos deg selv og andre steder i avløpssystemet. Det kan også gi økte rotteplager og forurensning av naturen.

Vi må vise «dovett»; det vil si bruke toalettet på en måte som gagner oss selv og fellesskapet. Det er faktisk bare tre ting som hører hjemme i do: Tiss, bæsj og dopapir. Innholdet i vaskebøtta kan også helles ut i do etter gulvvasken, men husk å ta ut vaskefilla først!

«Alt annet» skal IKKE i toalettet. Løsningen er enkel. Ha en liten avfallsbøtte ved toalettet, som du kan bruke til hygieneprodukter, q-tips, engangskluter, våtservietter og annet avfall som oppstår på badet. Fettrester fra matlaging bør stå til det stivner og så kastes sammen med matavfallet. Maling, løsemidler og kjemikalier skal leveres til mottaksstasjon for farlig avfall, mens legemiddelrester skal leveres til apotek.

Til barnehagen og klasserommet

På Harstad kommune sine hjemmesider er det samlet undervisningsmateriell som omhandler vann og avløp tilpasset barn og ungdom. Dette er en fin innføring og bevisstgjøring rundt temaet for kommunens yngste innbyggere.

https://www.harstad.kommune.no/til-barnehagen-og-klasserommet.6243531-505773.html

Noen avsluttende ord

Toalettbesøk gir ofte anledning til refleksjon og ettertanke. Vi håper alle har tid til å ta seg en liten tenkepause på do på verdens toalettdag. Tenk hvor heldige vi er som har en velfungerende avløpsløsning. Tenk hvordan DU kan bidra ved å vise dovett.

Sjekk også https://norskvann.no/baredritei/