Det skal velges nye meddommere til Trondenes Tingrett og Hålogaland Lagmannsrett for perioden 2021 – 2024. Vi trenger deg som er innbygger av Harstad kommune og som er født år 1999 eller tidligere, men ikke før 1951.

Er du interessert? Eller kjenner du noen som er interessert?

Du må gjerne ha utenlandsk opprinnelse, men du må da være statsborger, bosatt i Harstad kommune og beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

Send forslag pr. epost: postmottak@harstad.kommune.no  eller send oss et brev pr post der du melder din interesse, eller foreslår annen kandidat. Fortell oss om din (din kandidats) alder, utdanning og yrke.

Postadresse: Harstad kommune, Postmottak, Pb 1000, 9479.

Frist for innsending 31. mars 2020.