9f185.jfif

Nå kan du være med å arrangere  Arctic Race of Norway søndag 8. august, og sikre at rittet blir gjennomført på en trygg og sikker måte. Din jobb vil i hovedsak være å sikre kryss og passeringspunkter slik at ingen forviller seg inn i løypa. Det krever ingen forkunnskaper, og du får både opplæring og en kontaktperson hos politiet. Du får også en flott jakke til odel og eie.

Dobler betalingen

Kommunen gir 85 per time (ca 510 kr for hele dagen) til enten ditt lag eller forening - eller til det laget eller foreningen du ønsker hvis du ikke er tilknyttet noen, for din innsats. Klarer ditt lag eller forening å stille med minst ti personer, gir vi 1000 kroner per person for hele dagen. Selv får du en flott Arctic Race-jakke.IMG-20210801-WA0007_1015180858723471002.jpg 

Krav til løypevaktene

Vi trenger mange løypevakter. Disse plasseres fra Tjeldsundbrua til Sørvik, over Kvæfjord og til sentrum av Harstad, der rittet avsluttes. For å være løypevakt må man være over 18 år og gjennomføre et digitalt løypevaktkurs på en og en halv time. Øvrig opplæring blir gitt. Man må påregne å sette av tiden fra søndag formiddag til ettermiddagen. Dette varierer litt etter hvor man er i løypa.

Vi har laget et eget skjema der du kan melde deg på. Skjemaet finner du her. Etter at du har meldt deg på, tar vi kontakt slik at du er best mulig forberedt og klar i god tid før rittet starter.