Harstad kommune søker etter bymusikanter som skal spille i Harstad sentrum i perioden 3. juli til 12. august 2023.

Arbeidsoppgaver:

• Utarbeide en spilleplan som inkluderer spilleliste, tid og sted. 
• Utøve musikk av høy kvalitet i sentrumsgatene (innendørs om været krever det).

Arbeidssted:

Harstad sentrum. Musikanten må være mobil og være forberedt på å bytte spillested etter vær og aktiviteter som foregår i sentrum. I tillegg vil hver bymusikant få et spilleoppdrag på en av Harstads eldreinstitusjoner i løpet av sin periode. Instrument og annet nødvendig utstyr er musikanten ansvarlig for å stille med selv.

Hvem kan søke? 

  • Musikanter mellom 15 og 25 år. 
  • Det kan søkes som enkeltartist eller duo. Enkeltartister kan bli teamet opp med hverandre.
  • Musikanter med lokal tilhørighet oppfordres særlig til å søke. 

Arbeidstid og honorar: 

Arbeidstid vil variere ut ifra arrangementer og andre forhold, men vil utgjøre ca. 18 timer i uken. Arbeidsperiode vil være minimum 2 uker. Vi tilbyr et fastsatt honorar til hver musikant. 

Hvordan søke? 

Send en kort søknad der du skriver navn, alder, instrument, musikkerfaring og aktuelle perioder. Søknaden sendes til: stine.iversen@harstad.kommune.no. Søknadsfrist er 5. juni 2021.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju og audition for en fagjury. 

Ved spørsmål, ta kontakt med konsulent på Kulturenheten i Harstad kommune, Stine Iversen, på telefon 48046565.