- Vi vil ha presentasjonen i vårt ByLab-lokale vis-a-vis Harstad kino, og inviterer alle som vil til seansen, sier kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt.

Harstad kommune har mange prosjekter som skal bidra til et mer levende og attraktivt sentrum. Flere private aktører har også store prosjekter i sentrum.

- Vi har invitert alle de største aktørene, og noen av prosjektene vil bli presentert, sier Kildal Ramtvedt.

Kommunens sentrumskontor er et pop-up-kontor som er åpent ut juni, for å presentere de kommunale prosjektene som pågår akkurat nå.

- Hit kan hvem som helst komme for å få mer informasjon om opprusting av torget, park-prosjektene, sykkelvei gjennom sentrum, Campus-utbygging eller Kunststien; eller mange av de andre prosjektene som er i sentrum. Og hvis man har spørsmål, tips eller bare vil vite mer, så vil de som leder de forskjellige prosjektene være på plass torsdag kveld, sier kommuneplanleggeren.