Harstad kommune deltar nå aktivt i den store felles helsedugnaden for å stoppe spredningen av koronaviruset. Det kan ta tid. Vi kan komme i en situasjon der vi - på grunn av karantene og sykdom -ikke har nok folk til å levere gode nok tjenester til våre innbyggere. Derfor ønsker vi allerede nå å skaffe oss en oversikt over frivillige som ønsker å bidra dersom det blir nødvendig. Det kan bli mange oppgaver som vi trenger hjelp til, både innenfor helse- og sosialfeltet, men også andre områder.

Ønsker du å bidra, fyll ut dette skjemaet, så kan det hende vi tar kontakt når den tid kommer. På forhånd takk.