Levering av barn i barnehage på morgenen før kl 11 - alle veier er åpne. Fra kl 11-18 kommer store deler av Harstad sentrum til å være avsperret for biltrafikk - samt området rundt byen. For å se om DITT barns barnehage blir berørt, se nedenfor hvilke veier som blir sperret. Hvis du er usikker på om disse veiene berører henting av ditt barn - hør med ledelsen i barnehagen som kan være behjelpelig.

Det beste denne dagen, der det er mulig, er å ta beina fatt, trille barnevogn eller sykle!

Følgende veier blir avsperret torsdag 13. august:

 • Rv83 v/Kanebogen nordover mot sentrum stenges kl 11:00 - åpnes når rytterne med påfølgende Politi har passert siste gang runden i sentrum ca kl 17:20.
 • E10/Rv83 ved Tjeldsundbrua stenges for trafikk nordover mot Harstad kl 11:30, åpnes ved passering av tilbakerunden ca 15:20 og muligens tidligere for bilister mot Lødingen ved stor kødannelse (se anvisninger fra Politiet på stedet).
 • Samagata v/Bergseng bru retning sentrum stenges kl 12:00 - åpnes ved målgang ca kl 17:30.
 • Runden Kvæfjord-Kasfjord stenges kl 14:30 - åpnes til og med Bergseng bru når rytterne med påfølgende Politi har passert.

Bilparkering nord og sør for Harstad sentrum

Det blir lagt opp til forsterket tilbud for bilparkering nord, sør og midt i byen torsdag 13. august, med parkeringsvakter tilstede ved noen av p-plassene. Se stengetidene for veisperringer før du planlegger å kjøre til en av parkeringsmulighetene.

Nord

 • Blåbærhaugen stadion - 800 biler (m/parkeringsvakt)
 • Travparken - 400 biler

Sør

 • Seljestad vs Byggmakker - 100 biler
 • Stangnesbasen - 350 biler
 • Kanebogen stadion - 500 biler (m/parkeringsvakt)
 • Stangneshallen - 200 biler

Midt

 • Heggen vgs - 150 biler
 • Folkeparken 300 biler