Det er 2545 personer i denne gruppen, og tilbud om Pfizer-vaksine gis fortløpende basert på antall vaksinedoser vi får.
Vi starter med de mellom 70 - 74 år. Vi tar kontakt med hver enkelt gjennom en SMS. Har du ikke fått SMS, ber vi deg vente med å ta kontakt. Du vil få en SMS så snart det blir din tur.
 
De som får tilbud om vaksine, men som ikke kan motta vaksinen den uken de får tilbud, MÅ ringe pandemitelefonen (415 71 800) og gi beskjed om det, slik at vi slipper å ringe dem. Slik kan vi også skrive dem opp på venteliste for vaksinering.
 
Er du allerede vaksinert, men har fått en SMS om vaksinering:
Da ber vi deg ringe pandemitelefonen (415 71 800) for å gi beskjed om dette, slik at vi slipper å ringe deg, og at andre kan bruke dosen.
 
Hvis du er vaksinert med ikke har fått SMS fra kommunen:
Noen har allerede har fått vaksine av andre enn Harstad kommune, og dermed ikke fått SMS enda. Vi ber disse å gå inn i Helseboka og registrere seg på nytt samt svare på tre enkle spørsmål: Ønsker du vaksine – NEI – er du sikker – JA – og svarer blant alternativene, for eksempel ‘fått annet sted’.
 
PS! Nå har alle mellom 18 - 74 år og som er definert i gruppen høy risiko i helseboka, vaksinert eller har fått tilbud om time for vaksinering.