Barnehager og SFO er nå åpnet, og faktura for mai er beregnet slik at ingen har betalt for den perioden barnehage og SFO har vært stengt. Faktura for juni vil inneholde betaling fra 14.april til barnehage og skole åpnet (for de som har hatt plass i perioden)

Næringsdrivende

Utsetter purring

De fleste næringsdrivende faktureres kvartalsvis for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Purring på ubetalt faktura for 1. kvartal avventes inntil videre, slik at næringsdrivende som har problemer med likviditeten i disse vanskelige tider, får en utsettelse med betaling av faktura for 1. kvartal. Renter og omkostninger vil vi ettergi når regningen er betalt. Noen næringsdrivende faktureres også månedlig. Hvis noen av disse har problemer med å betale fakturaen, så bes de ta kontakt for å få avtalt betalingsutsettelse, og eventuell overgang til kvartalsvis fakturering. (Disse bes fortrinnsvis sende slike henvendelser på e-post til inkasso@harstad.kommune.no, sekundært telefon: 905 79 581 eller 906 12 064)

Betaling av faktura før forfall

Som et tiltak for å bedre likviditeten hos lokalt næringsliv, tilbyr Harstad kommune å betale allerede mottatte faktura før forfall. I første omgang tom mai 2020.
Lokale næringsdrivende med redusert likviditet som ønsker allerede sendte faktura betalt omgående, bes sende epost til fakturabetaling@harstad.kommune.no
Overskrift på eposten skal være «Hastebetaling». Videre må det i eposten oppgis:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Egen bankkonto
  • Kontaktperson med epost og telefon.

Forfallsdato = fakturadato

Lokale næringsdrivende gis også anledning til å sette forfallsdato lik fakturadato for nye faktura som sendes Harstad kommune. I første omgang tom mai. Disse vil bli betalt så snart som mulig. Dette betinger at leverandør ordner slik at det ikke går ut purringer eller beregnes renter og gebyrer.