Det er betalt arbeid, og pensjonert personell vil kunne slippe å få avkortet sin pensjon hvis de bistår oss nå i koronahåndteringen innen helsesektoren. Se blant annet https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/pensjonert-personell-kan-jobbe-i-helsetjenesten-uten-a-tape-pensjon/

Ekstra press

Koronapandemien har medført ekstra press på enkelte kommunale tjenester, og innen hjemmehjelp står vi i fare for å måtte utsette opp mot 30-40 oppdrag innen praktisk bistand. Også barnehager sliter med å få ansatte-kabalen til å gå opp.

Årsaken er mye fravær på grunn av karanteneregler og rådene om å være hjemme hvis man har luftveissymptomer.

Vi ser at vi kan komme til å måtte omprioritere personell fra hjemmehjelp til personlige pleie- og omsorgsoppgaver. Derfor hadde det vært fint om vi kunne klare å rekruttere noen til hjemmetjenesten, så folk får vasket husene sine til jul. Hvis det finnes personell med helsefaglig bakgrunn for å jobbe i hjemmetjenesten, ville det også være kjærkomment.

I barnehagene og skolene tas hjelp fra studenter som er hjemme, pensjonister og andre som kan bistå imot med stor takk. Det er betalt arbeid, og man bidrar slik at flest mulig får en så normal hverdag som mulig.  


Hjemmetjeneste: Hvis det er noen som er interessert og kan bidra, kan ta kontakt med Ingrid.Kolbeinsen@harstad.kommune.no.

Barnehage: Ta direkte kontakt med barnehage. Se oversikt her: https://www.harstad.kommune.no/barnehager.479605.no.html