Mandag 27. april gjenåpnes skolene for elever i 1. - 4. klasse. Det er kommet en egen smittevernveileder som vi vil følge.

De tre grunnleggende prinsippene for smittevern er: 

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Vi har hatt tett dialog med kommuneoverlegen og folkehelseavdelingen når vi har planlagt gjenåpningen. 

Her er spørsmålene vi har fått inn: 

Blir skolene virkelig å følge smittevernrådene?
Ja, vi følger rådene i veilederen. På skolene vil vi være ekstra nøye med håndvask både for elever og ansatte. Vi skal ha undervisning i grupper på rundt 15 elever, slik det står i veilederen, og vi skal holde god avstand til hverandre. Vi har en god plan for renhold. Men aller viktigst: Det skal kun være friske barn og voksne på skolen. Syke barn må holdes hjemme, også om de bare er «litt snufs» og ingen ansatte skal på jobb når de har luftveissymptomer. Opplegget i harstadskolen er drøftet og godkjent av kommuneoverlegen.

Vil det være håndvaskvakter ved toaletter?
Nei, det vil ikke være egne vakter på toalettene, men vi skal sørge for god håndhygiene. De voksne vil passe på at elevene vasker hendene når de kommer inn i klasserommet etter å ha vært ute, for eksempel på toalettbesøk eller i friminutt.

Blir det redusert pris på SFO for de som ikke benytter dette tilbudet?
Nei, det blir ikke redusert pris på SFO for barn som er friske, men likevel ikke benytter SFO-plassen sin. Dersom barnet ditt har en kronisk sykdom som gjør at han eller hun fortsatt må være hjemme, kan du sende en søknad til kommunen om redusert foreldrebetaling.

Hvordan vil kommunen tilrettelegge for ansatte i skoler og barnehager som selv tilhører risikogruppen?
For ansatte som er i en risikogruppe vil vi tilrettelegge for en god løsning. Dette vil være individuelt for hver ansatt som er i risikogruppen. Ansatte som tror de kan være i en risikogruppe, må ta kontakt med fastlegen sin og få en legeattest som bekrefter dette.

Hvis man som forelder er i risikogruppen, får man da noe hjelp fra lærer med hjemmeskole, eller står man da ansvarlig for å lage ukeplan og følge læreplanen selv?
Først bør du kontakte legen din for å vurdere om det er behov for hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko hjemme. Skolen vil, så langt det er mulig, legge til rette for at du skal kan sende barnet ditt på skolen. Dersom hjemmeskole er eneste mulighet, vil skolen gi støtte til dette.

Hvis det er barn som ikke kan starte på skolen på grunn av underliggende sykdom hos barnet selv eller andre familiemedlemmer barnet bor sammen med, skal dette dokumenteres med legeattest?  Det er jo allerede sagt i de nasjonale retningslinjene at disse barna skal holdes hjemme. Skal vi bruke tiden til fastlegen for å få en slik legeattest? Kan hver skole ha egne krav i forhold til dette?
Her følger alle skolene i Harstad kommune listen over barn med mulig risiko som ligger i veilederen og er utarbeidet av barnelegeforeningen (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-barnelegeforening/veiledere/informasjon-veiledere-og-prosedyrer-for-barn-og-covid-19/). Du trenger i utgangspunktet ikke dokumentere dette med en ny legeattest.

Ang sykdom i hjemmet og når barn kan gå på skole. Det står at barn kan gå på skolen hvis noen i hjemmet er syk så lenge det ikke er bekreftet Covid-19.  Hvorfor er det ikke heller sånn at barn burde holdes hjemme til den som er syk har fått avkreftet Covid-19? Det er jo bevist at man kan være smittsom uten symptomer så barna kan bringe smitte videre. Hvorfor en reaktiv strategi når man satser på å teste alle som har symptomer? Er det manglende testkapasitet og mangel på utstyr som ligger til grunn for denne strategien eller en kalkulert risikovurdering?
Her følger Harstad kommune de nasjonale retningslinjene. Dette er altså ikke bestemt i kommunen, men av de som styrer landet. I veilederen for skole står dette:

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

  • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

  • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

  • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Hei. Jeg lurer på testing. Vil Harstad prioritere småbarnsfamilier slik som Tromsø gjør, hvor det er uttalt at barn opp til 10 år med milde symptomer skal testes etter 2 døgn? Hva gjør kommunen for å intensivere testingen med tanke på internsmitte? Det er testet kun 2,5 % av befolkningen i Harstad (Tromsø har testet 10 ganger så mange og er 3 ganger så stor) og fhi har jo et uttalt mål om å teste 100.000 i uka, noe som er litt under 2 % av hele den norske befolkningen. Vil Harstad kunne teste opp mot to prosent i uka og burde det ikke vært gjort en innsats for å få testet flere, med tanke på WHO’s uttalte strategi: «Test, Test, Test!»?

Vi kommer til å teste alle barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet. Man bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

Vi er nå inne i en fase hvor vi egentlig ønsker å test alle personer i Norge med mistenkt Covid-19 sykdom. Fylkesmannen og sentrale myndigheter angir at vi i løpet av noen få uker vil ha kapasitet til å gjøre dette. Det som er problemet i nord per nå, er at vi har god testkapasitet, men lite testutstyr (spesielt nese-/halspinner det er lite av). Skal vi tro på myndighetene, vil dette være løst i løpet av kort tid, og det vil da åpnes for testing av alle med mistenkt sykdom.

Inntil vi har kontroll på utstyrssituasjonen, er det besluttet i vi i Harstad skal forholde oss til FHI sine testkriterier. I Harstad har vi utvidet med ett testkriterier i forhold til FHI; vi tester også personer som kommer tilreisende til Harstad og utvikler symptomer på Covid-19. Dette vurderes viktig, siden vi ikke mistenker at vi i Harstad ikke har mye intern smitte og at smitte i all hovedsak må forventes å komme fra tilreisende til byen.

Hvor henvender man seg om det er noe man lurer på?  
I utgangspunktet til rektor som tar spørsmålet videre dersom rektor ikke kan svare på det.

Hva er åpningstidene på SFO?
SFO har ordinære åpningstider.

Skoleskyss – kommer bussen/drosjen som vanlig og er det plass nok?
Det går ordinære ruter med plass til cirka 25 personer per buss.

Hvordan er det med PC og nettbrett? Må elevene dele på disse?
Dersom elever må dele så må det rengjøres mellom hver gang den deles.

Kan jeg som foresatt være med inn på skolen?
Helst ikke. Dette er av hensyn til smittevern.

Har skolene utstyr til hånddesinfeksjon?
Ja. Skolene har nok utstyr til både desinfeksjon og håndvask.

Vil en fast voksen følge gruppa til mitt barn, eller vil det være flere voksne innom? Og hva med vikarer?
Ja, noen få voksne, men bare de som er i samme eller samarbeidende kohort (læringsgruppe).

Hvor og hvordan skal man melde fra om at barn holdes hjemme fra skolen eller er syke?
Fravær melder du til kontaktlærer eller skolens ledelse som før. Dette kan du gjøre via Visma flyt skole eller per telefon/e-post.

Vil oppsatte planleggingsdager bli gjennomført?
Skolene og barnehagene har behov for planlegging, og dagene vil bli gjennomført som oppsatt.


PS! Dette ble lovet som en video, men vi fant det mer hensiktsmessig å gjøre det skriftlig.