Harstad i midnattssol. Foto; Øivind Arvola

 Fra 1. januar 2023 skal denne tjenesten legge til rette for forløp som er helhetlig og koordinert. Brukermedvirkning og hverdagsmestring er viktige premisser.

Ny enhet

- Enhetslederen vil få ansvar for en rekke tjenester innen feltet; fra botilbud til helsefremmende og forebyggende tiltak, sier Torill Skår, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd. Den som blir ansatt går inn i hennes team av enhetsledere, og har sammen med enhetens avdelingsledere ansvar for at tjenestene utvikles i tråd med brukernes behov, kommunens strategi, økonomi og gjeldende lov- og avtaleverk. Dette innebærer blant annet

  • Driftsansvar (fag, personell og økonomi).
  • Medarbeiderutvikling.
  • Bruker- og pårørendesamarbeid.
  • Ansvar for endrings- og utviklingsarbeid i virksomheten.

Harstad - de tusen gleders by

 

Harstad i er rivende utvikling, med stabilt folketall rundt 25000 innbyggere. Det er Nord-Norges tredje største by, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. 

- Det det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag, sier Skår som selv er tilbakeflyttet til regionen etter mange år borte. 

- Harstad blir kalt de tusen gleders by. Nå har to nye attraksjoner kommet til – skøytepark i sentrum og Nord-Europas tøffeste sykkelpark, sier Skår, som har bosatt seg i sentrum, der flere nye boligprosjekter er utviklet eller er under planlegging. I tillegg kommer en ny sentrumsnær videregående skole, nye boliger og opplevelsestilbud, nytt Nordic Choice-hotell, Universitetet i Nord-Norge bygger nye studentboliger midt i byen, nytt innovativt helsehus, nye skoler og barnehager – og satsing på nye sykkelvennlige trafikkløsninger. Den planlagte  utbyggingen av E10 Hålogalandsveien vil korte ned avstandene til Vesterålen, Lofoten og Narvik betydelig.

- Uansett hvor man bor i Harstad, så er man nært urbane tilbud og har naturen tett på. Det er ganske unikt, sier hun. 

Samordnet og enhetlig

I den nye enheten vil lederen få være med å utvikle tilbudet fra oppstarten som ny enhet. Du kan lese mer i stillingsutlysningen her når stillingen kommer ut.