Harstad kommune lyser ut over 200 stillinger i året. Nå skal systemet for å håndtere søknadene til disse stillingene oppgraderes. Derfor vil det ikke være mulig å legge inn nye eller oppdatere søknader på onsdag. Vi har også forlenget søknadsfristen på de jobbene som hadde frist onsdag.