Etter at en hadde kjørt forbedringsprosjekt på 6 ulike enheter/avdelinger, så følte vi høsten 2016 behov for å få nye ideer og påfyll. En gruppe med kommunalsjef, enhetsleder, prosjektleder og prosessveiledere dro til Harstad og Narvik kommuner i september, og ble inspirert! I Harstad fikk en både møte de som jobber med Lean sentralt i kommunen, og besøke Bergsodden sykehjem / Omsorgs Nord, og se hvordan de brukte forbedringstavler.

Som et resultat av dette besøket ble utviklingsveileder Monica Lindstrøm invitert til å holde kurs for ledere og prosessveiledere i Vestvågøy i starten av desember. 14 deltakere fikk her både presentert Lean-arbeidet i Harstad, fikk jobbet med å bygge sine egne forbedringstavler, og trening i å gjennomføre tavlemøte. Monica stilte både med kunnskap og erfaring, og med praktisk utstyr til tavlebygging!

Etter kurset er vi nå i full gang med å bygge opp forbedringstavler, og rett over nyttår starter vi opp med tavlemøter. Motivasjonen ute i avdelingene er god, og vi har forventninger om at dette kan bidra til fokus og framdrift i forbedringsarbeidet.

Villy Angelsen, Prosjektleder Omstillingsprosjektet

Vestvågøy kommune