Verdihåndboken for ansatte i Harstad kommune er nå i ferd med å distribueres ut til alle ansatte. Rådmann har sammen med håndboken sendt ut et ønske om godt nytt år og gitt enhetslederne en veiledning for hvordan ledere og ansatte skal arbeide for å skape en verdiplattform i Harstad kommune. Verdiplattformen skal blant bidra til å yte stadig bedre tjenester til byens befolkning.

Godt nytt år fra rådmann.docx DOC PDF ODT

HK verdigrunnlag.pdf