Det er målt moderat nivå av svevestøv ved målestasjonen i Margrethe Jørgensens vei i dag tidlig, og det varsles høyt nivå i morgen. Det er langs de mest trafikkerte veiene, i morgenrushet og på ettermiddag og kveld at de høyeste verdiene varsles.

Kommuneoverlegen oppfordrer personer med alvorlig luftveissykdom eller alvorlig hjertekarsykdom til å begrense oppholdstiden i nærheten av de mest trafikkerte veiene i denne perioden. Se helserådene som gis her.

Veieiere iverksetter støvdempende tiltak i henhold til egne rutiner. 

Ved målestasjonen ved RV 83 på Seljestad måles konsentrasjonen kontinuerlig, og data overføres til nettstedet Luftkvalitet i Norge