Skolene i Harstad følger de rådene som er gitt i de nasjonale smittevernveilederne: veiledere for skole 

Den kommunale beredskapsplanen for grunnskolen finner du her: https://www.harstad.kommune.no/beredskapsplan-for-grunnskolene-i-harstad-under-korona-pandemien.6320442-526740.html

I tilfelle situasjonen endrer seg, har skolene laget planer slik at de kan skifte raskt mellom grønt, gult eller rødt tiltaksnivå. 

Målet er at elevene skal få den opplæringen de har krav på. 


Husk -  det viktigste er fremdeles:

  • kun friske personer på skolen
  • god hånd- og hostehygiene
  • unngå klemming og håndhilsing

 

Velkommen!