I dag det vedtatt å bygge nytt helsehus i Harstad. Helsehuset vil bli kommunens største investering noensinne, og et stort løft for Harstad kommune, og spesielt for helse- og omsorgstjenestene.


Her kan du se en mer inngående presentasjon av prosjektet, der Frode Risdal, som er prosjektleder for nytt helsehus, tar oss gjennom det planlagte bygget og dets innhold.
Dette er et hus som de fleste av kommunens befolkning vil få et forhold til.


Helsehuset vil bli et samlingspunkt og kompetansemiljø for kommunens helse- og omsorgstjenester, og en arena for samhandling med UNN, UIT, brukerorganisasjonene og kommunens samlede helse- og omsorgstjenester. Helsehuset rommer blant annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner.