Denne planen er nr. 8 i rekken av trafikksikkerhetsplaner for Harstad kommune. Planene har hele veien hatt som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Under utarbeidelsen av Harstad kommunes trafikksikkerhetsplaner har samordning med overordnede planer for å sikre en rød tråd i arbeidet, fra nasjonalt til lokalt nivå.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tiden 19.12.17 – 30.01.18.

Du finner planen her: Trafikksikkerhetsplan for Harstad kommune 2018-2021