Rådmannens tilrådning ble vedtatt av kommunestyret:

1. Harstad kommunestyre vedtar opprettelsen av Stangnes 8-13 som ny enhet fra 1.8.2011 i tråd med saksbeskrivelsen, under forutsetning av et tilstrekkelig elevgrunnlag.

2. Tiltaket finansieres med en gradvis opptrapping som beskrevet under avsnittet om økonomi. Budsjettregulering foretas ved behandling av 2.tertial på bakgrunn av elevgrunnlag.

3. Dersom elevgrunnlag ikke er tilstrekkelig for oppstart skoleåret 2011/2012 planlegges igangsetting for skoleåret 2012/2013.

Les hele saksdokumentet her.