Vi ønsker å få erfaring med den nye løsningen og i den forbindelse ønsker vi å invitere søkere som har behov for å søke om avkjørsel, til å teste ut det nye søknadsskjemaet.

Du finner lenke til søknadsskjema her: https://www.vegvesen.no/dinside/veg/sok-om-avkjorsel

Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan du synes det fungerer å bruke den nye løsningen. Avhengig av om du søker om avkjørsel fra fylkesvei/riksvei eller kommunal vei, vil søknaden automatisk sendes til henholdsvis Statens vegvesen eller Harstad kommune. Om du trenger veiledning ved utfylling av skjemaet, ta kontakt med en av kommunens byggesaksbehandlere.

NB! Før åpen lansering vil det være mulig å søke om avkjørsel kun til Statens vegvesen (riks- og fylkesveger) samt til et utvalg av pilotkommuner som Harstad kommune. Søknaden stoppes dersom det søkes til kommuner som ikke er med i løsningen enda.