Rektorstillingen er nylig besatt. Akkurat nå er det ledige stillinger som SFO-leder og avdelingsledere (2 stillinger). I tillegg er en merkantil stilling lyst ut på grunn av pensjonsavgang.
 
- Det er litt tilfeldig at det er slik akkurat nå, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur, Henry Andersen.
- Skolen har attraktive og ambisiøse ansatte. I det siste tiden har det åpnet seg stillinger som disse har søkt på – og fått.
 
Vidar Larsen tok i fjor midlertidig over stillingen som skolesjef etter at Trine Halvorsen måtte gi seg. Dermed tok Kjersti Frostad midlertidig over Vidar Larsens opprinnelige stilling som rektor ved Harstad skole. Nå er hun tilsatt som rektor på permanent basis, og hennes opprinnelige stilling som avdelingsleder er nå lyst ut.
 
Nylig ble også rektorstillingen i Øyriket lyst ut, etter at mangeårig rektor John-Erik Kristiansen skal gå av med pensjon. Her har avdelingsleder ved Harstad skole, Christian Møller-Olsen fått jobben. Dermed er også den andre avdelingslederstillingen lyst ut.
 
Samtidig er SFO-leder ved Harstad skole, Wårinn Solhaug innvalgt som hovedtillitsvalgt for fire år. Tone Elisabeth Solsvik har nå overtatt som SFO-leder frem til 31.07.21.
- Det er ikke så ofte vi har så store utskiftinger ved en skole på så kort tid, men vi har flinke og erfarne ansatte, så dette går bra, sier Andersen.