Hensikten med øvelsen er å bygge erfaring med nytt materiell og kvalitetssikre nytt personell til både kystjegeroperatør og fartøysoperatør.

Hoveddelen av øvelsen skal være ivo Ramsund/Ramneset, men der vil være militær aktivitet i område Evenes, Bjerkvik og Veggfjellet med små enheter og Stridsbåt 90 (SB90). Det vil bli skutt med øvingsammunisjon både fra land og sjø.

SB90 vil være synlig i, og i mellom områdene Harstad, Ramsund og Narvik. Helikopter vil også være aktiv i samme område.