Hålogalandsvegen knytter regionen sammen og omfatter E10, rv. 83 og rv. 85 fra Snubba i Evenes til Harstad og Sortland. Strekningen utgjør om lag 150 km som fordeler seg på ca. 90 km oppgradering av eksisterende veg, 30 km veg i ny trasé og 30 km tuneller. Planområdet går gjennom kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland i Nordland og Troms.

Les mer om dette på nettsidene til prosjektet:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv/vi-starter-reguleringsplanlegging