Mange private husholdninger har valgt å installere egen vannmåler, slik at den måler det faktiske vann- og avløpsforbruket i en bolig. Tidligere fikk bedriftene og husholdningene tilsendt avlesingskort fra kommunen i forbindelse med avlesingen. Nå får de tilsendt en SMS som besvares med målerstand. Deretter får de en kvittering fra Harstad kommune på SMS.

For private kunder

- For at rett person skal kunne motta og registrere vannforbruket, ønsker vi at vedkommende er registrert i ett av de to offentlige registrene vi bruker, sier enhetsleder Jan-Inge Lakså i Harstad kommune.

Disse to registrene er

- Er man ikke registrert her, vil vi gjøre søk gjennom 1881.no, sier Lakså.

For bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

- Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller det nummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir dette på svarslippen, sier Lakså.

Spare penger

Han legger til at husholdninger med få medlemmer og lavt vannforbruk i et stort hus kan spare penger på å installere vannmåler.

- Har man ikke vannmåler, beregnes vanngebyret etter arealet på boligen, sier han.

Har du spørsmål, ta kontakt med Tone Beate Hansen på 77026617.