Antall stemme- berettigede Antall fremmøtte Fremmøte- prosent Antall blanke stemmer Antall forkastede stemmesedler
18 218 13 445 73,8 % 79 38

 

Liste Opptalte stemmer %-vis fordeling Endring stemmer F-11 %-vis endring F-11 Endring stemmer S-09 %-vis endring S-09
A 4 284 32,1 +848 +0,2 -645 -6,1
SV 537 4,0 +137 +0,3 -251 -2,1
RØDT 144 1,1 -313 -3,2 +9 0,0
SP 644 5,0 -555 -6,3 -18 -0,3
KRF 422 3,2 +48 +94 +94 +0,6
V 519 3,9 +75 -0,2 +268 +1,9
H 3 081 23,1 +1 471 +8,1 +1 142 +8,0
FRP 3 274 24,5 +580 -0,4 -449 -4,3
MDG 297 2,2 +263 +1,9 +265 +2,0
DEMN 4 0,0 -4 0,0 +4 0,0
KRISTNE 37 0,3 +37 +0,3 +37 +0,3
KSP 13 0,1   0,0 -1 0,0
KYST 13 0,2 -80 -0,8 -51 -0,4
NKP 6 0,0 +1 0,0 -1 0,0
PIR 55 0,4 +55 +0,4 +55 +0,4
Andre 0 0,0   0,0 -6 0,0
Totalt 13 365 73,8 +2 503 +15,1 +462 +1,3