valgkort

Med innføring av EVA (elektronisk valgadministrativt system) er alle kommuners grunnlagsdata enkelt tilgjengelig for KRD og felles produksjon av valgkort. Dette gir også en fin anledning til å sørge for god og direkte informasjon til hver enkelt velger via en egen informasjonsfolder. I denne forlderen vil valgkortet være en integrert del, som kan rives av i en perforering når velger skal ta valgkortet med til valglokalet.

Valgkortet vil være førstesiden i folderen, og vil ha det samme preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Baksiden vil også ha et offisielt preg. Velgerne vil kunne se at dette er valgkort og valginformasjon. Utenom vanlig informasjon på forsiden av valgkortet, som er grunnlagsdata og som er beskrevet i valgforskriften, vil folderen inneholde faktainformasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

For mer informasjon om valget, se valg.no