Valg banner

Valget i Harstad er 12. og 13. september.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalg dersom du

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgang av 2021
  • Er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Les mer om stemmerett og oppføring i manntallet her

Stemmerett og manntall - Valgdirektoratet

 

Forhåndsstemmer

Tidligstemmeperioden er 1. juli til 9. august. Tidligstemmer mottas ved Harstad
rådhus mandag - fredag kl. 10:00 – 14:00, henvendelse Servicetorget.

Forhåndsstemmeperioden er 10. august til 10. september. 
Vi har forhåndsstemmemottak flere steder i år med forskjellige åpningstider.
Hvor du kan stemme - og når - finner du her:
Lokaler for forhåndsstemming - Valgdirektoratet

 

 

Her finner du oversikt og åpningstider for alle valglokalene i Harstad på
valgdagene 12. og 13. september: 

Valglokaler på valgdagen - Valgdirektoratet

 OBS! Stemmested i Seljestad krets er Seljestad Ungdomsskole, ikke Seljestadhallen.

 

 

ETTER VALGET:
Hvordan Harstad har stemt ved Stortingsvalget 2021 finner du her:

Valgresultat.no