Nå går vi inn i siste uke med koronavaksinering i Harstadhallen. Vi skal gi hallen tilbake til vanlig drift 2. oktober, slik vi tidligere har lovet. Dermed blir det vaksinering onsdag 29. september og torsdag 30. september i Harstadhallen. Disse to dagene er det også mulig å få første dose gjennom å bare møte opp i hallen.

Tredje dose

Vi er nå klare til å starte vaksineringen med 3. dose koronavaksine til alvorlig immunsupprimerte fra og med onsdag 29. september. Det er viktig at alle som melder seg til vaksinering sjekker at de tilhører de gruppene som nå er anbefalt tredje dose. Gruppen består av:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten/fastlegen. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

For at vi skal kunne sette vaksinen i hallen er det viktig at du tar med dokumentasjon fra lege på at du tilhører en av de gruppene som er anbefalt vaksine. Spesialisthelsetjenesten er i gang med å sende ut brev til sine pasienter, og for noen pasienter er det viktig at tidspunkt for vaksine tilpasses deres aktive behandling. Noen har allerede mottatt dokumentasjon, enten i form av journalnotat, epikrise eller brev.  Det må gå minimum fire uker mellom dose 2 og dose 3. Fra lørdag 25.09 kan du selv bestille time for 3. dose via helseboka.

Fortsetter vaksinering på Sjøkanten senter

Vi fortsetter massevaksineringen mot korona, i første omgang ut oktober. Fra onsdag 6. oktober og de påfølgende onsdagene i oktober vil vaksineringen skje i lokalene der Clas Ohlson holdt til på Sjøkanten senter. Blir behovet større, åpner vi for vaksinering flere dager.

Andre dose 16 og 17-åringer

16-17-åringer i Harstad har fått tilbud om koronavaksine. Det skal gå minst åtte uker mellom dose en og to for denne gruppen. Vi vil ha et eget opplegg i første halvdel av november for denne gruppen.

Vaksinestatus

Alder

Ferdigvaksinert

Delvaksinert

Uvaksinert/uavklart

18+

77 %

11 %

12 %

12-17

2 %

62 %

36 %

Influensavaksine

Influensavaksinen vil også bli gitt på Sjøkanten i månedsskifte oktober/november. Det kommer mer info etter hvert som vi vet når vi får vaksinedosene.