Nå er antall vaksinedoser vi får i Harstad klare for de neste ukene. Vi får cirka 7500 doser mellom uke 28 og 33. Det er betydelig færre enn våre estimater på forhånd. Det er likevel mange nok til at vi unngår å flytte på så mange vaksinetimer, men vaksineringen for enkelte grupper vil ta lenger tid. Vi regner nå med å være ferdig med vaksineringen av den siste prioriteringsgruppen i uke 33, men dette kan endre seg. Det jobbes nå iherdig av våre ansatte med å tilpasse timebestillingene slik at vi følger den offisielle prioriteringsrekkefølgen – og har nok armer å vaksinere når dosen er trukket opp.

Lærere og barnehageansatte

Vi flytter nå på vaksinetimene til lærere og ansatte i barnehage- og skolesektoren som har direktekontakt med barn, slik at de har fått minst en dose tre uker før skolestart.

Vi ber lærere og ansatte i barnehagesektoren som har time etter 1. august ta kontakt med pandemitelefonen (415 71 800) slik at vi kan sette de opp til vaksinetime tidligere.

Utenlandsstudenter

Vi forsøker også å få fullvaksinert utenlandsstudenter som er nå i Harstad før de starter studiene i utlandet til høsten. Disse må også ta kontakt med pandemitelefonen (415 71 800) for vaksinetime.  

2003-kullet

Vi åpner nå for at de som fyller 18 år senere i år, kan registrere seg for vaksinering fra uke 32 (fra 9. august).  

9 eller 12 ukers intervall?

Vi har enda ikke besluttet lokalt om vi skal gå over til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose. Foreløpig holder vi oss til det som er gitt av timer til andre dose. Flytting av vaksinetimer avhenger av hvor mange vaksinedoser vi får tilgjengelig utover høsten. Det betyr at hvis vaksinetilgangen skulle vise seg å bli mindre enn vi er forespeilet, må vi flytte på dette intervallet. 

Se for øvrig vår oppdaterte vaksinekalender:

 

Gruppe

Alder

Uke 22

Uke 23

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

Uke 33

Gruppe 1-4

Over 65 år, og 18-64 i risikogruppe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

55-64 år i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

45-54 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

18-44 i risikogruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Friske 55-64
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 9

Friske 45-54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10a

Friske 18-24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 10b

Friske 40-44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 11

Friske 25-39