FHI anbefaler nå at barn og ungdom som har en særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine, og at dette for aldersgruppen 12-15 år omfatter de samme sykdommer/medisinske tilstander som de som fikk tilbud i 16-17-årsalderen.

Barn og ungdom i alderen 12-15 år kan vaksineres med Pfizers Comirnaty-vaksine dersom de har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen:

  • Organtransplantasjon 
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
  • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

Foresatte må ta konktakt

Vi anbefaler foresatte til disse barna/ungdommene å ringe Pandemitelefonen, tlf. 41571800, for å får satt barnet/ungdommen opp til snarlig vaksinering. Vi ønsker å gi vaksine til denne gruppen så raskt som mulig og kommer til å prioritere dem i vaksinekøen. Vi baserer oss på et tillitsbasert system. Det vil i praksis si at dersom en foresatt ringer og sier at barnet deres har en av sykdommene/syndromene listet over, vil vi sette dem opp til vaksinering.

Vurdering fra fastlegen

For noen sykdommer og syndromer ønsker vi at fastlegen eller barnelegen som kjenner barnet har vurdert at vaksine skal gis nå. Dette kan være tilfeller hvor barnet har en alvorlig sykdom eller medfødt syndrom som ikke står på listen over, eller mottar behandling som ikke er forenlig med vaksinering, eller hvor vaksinering må harmoniseres med behandlingen.

Eksempler på dette kan være barn/ungdom med aktiv kreftsykdom (vaksinering må harmoniseres med kreftkurer), alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer som ikke er listet opp ovenfor, kronisk nyresykdom og medfødte syndromer som påvirker lungekapasiteten.

I disse tilfellene må foreldrene ringe fastlegen/barnelegen for å avklare om barna/ungdommen deres fyller kriteriene for å bli vaksinert nå. Når foresatte har snakket med barnelege/fastlege og det er avklart at barnet bør få vaksine nå, kan de ringe til Pandemitelefonen for å bli satt opp på time.

Dersom foresatte sier til Pandemitelefonen at de har snakket med fastlegen/barnelegen og er anbefalt at barnet deres skal vaksineres nå, så kommer vi til å stole på denne informasjonen. Det kan være at kommunen i enkelte tilfeller må snakke med behandlende lege for å endelig avklare dette.

Fastlegene/barnelege kan, når det er hensiktsmessig, også ringe til Pandemitelefonen å melde inn barn/ungdom som fyller kriteriene etter henvendelse fra foresatt.