Skjenking av alkoholholdig drikke, gruppe 1-3, øl, vin og brennevin kan finne sted fram til kl. 03.00, torsdag den 15.08.19.  

Dette gjelder for alle aktører som  innehar gyldig skjenkebevilling i Harstad kommune denne dagen.

Protokoll fra formannskapet 12.08.19