Utvalget har hatt som mandat å vurdere om dagens barnehagelov er egnet som styringsvirkemiddel når barnehagene i framtiden vil bli finansiert gjennom rammebevilgninger til kommunene.

Les mer hos Utdanningsdirektoratet (UDIR)