Seminar om rehabilitering 

TID: Fredag 26. oktober 2018 kl 1130 - 1500 

STED: Grønt auditorium, Havnegata 1  – UIT campus Harstad

Seminaret er utsatt til 2019

Invitasjonen går til: eldreråd, brukerråd, utvalg for helse- og omsorg, råd for funksjonshemmede, interesseorganisasjoner, ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste,   ansatte i UNN Harstad, private fysioterapeuter, fastleger, studenter på helsefagutdanninger UIT campus Harstad og andre interesserte.

Påmelding til kjersti.dragland@harstad.kommune.no innen 23.10.18

PROGRAM:

1130    Åpning ved Siw Hanssen, Koordinerende enhet

1140    Informasjon hukommelsesteam ved Torill Pettersen, enhet for hjemmetjenester

1200    Presentasjon av masteroppgave: «Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem?» ved Mona Stenhaug Johannessen

1230    Pause

1245    Velferdsteknologi ved Janne Haugnes, enhet for helse og mestring

1330    pause

1340    Frivillighet i institusjon ved Terje Olsen, frivillighetskoordinator Harstad kommune

1430    Frivillighetssentralen v. Sabina Eliassen

1500    Vel hjem!

ARRANGØR: Harstad kommune ved koordinerende enhet, enhet for helse og mestring og enhet for hjemmetjenester