Onsdag skulle vi hatt et møte om seniorhuset. Det møtet bli senere i høst. Men her er litt bakgrunnsinfo: 

Mange yngre eldre drømmer om en fremtid som innebærer et aktivt sosialt liv med venner og likesinnede.

Pilotprosjektet Seniorhuset representerer en alternativ boform for voksne (+/- 65 år) som ønsker å tilrettelegge fremtiden sin for større sosialt fellesskap med andre. Dette er et privat botilbud for friske og aktive seniorer – hvor målet er å kunne bo hjemme også om førligheten reduseres, og oppnå trygghet og fellesskap med andre.

Harstad kommune ønsker et bredt tilbud av boformer for alle aldersgrupper, og ønsker å legge til rette for aktører som bidrar til mangfoldet. 

Boformens hensikt

  • Fellesskap med venner og likesinnede
  • Mindre ensomhet og mer trygghet
  • Mulighet til å klare seg hjemme lengre