Målgruppe for tilskuddet:

 • Barn, unge og unge voksne
 • Personer med utfordringer innenfor psykisk helse og rus.
 • Personer med ulike funksjonsnedsettelser
 • Hjemmeboende eldre
   

Lag og foreninger som ønsker å gjennomføre tiltak i form av lavterskeltilbud og møteplasser for ungdom over 15 år og unge voksne oppfordres spesielt til å søke. Det er ønskelig med ungdomsmedvirkning i utforming og drift av tiltakene.  

 

Vi ønsker oppstart av tiltak allerede i sommer, men også tiltak med oppstart utover høsten vil bli vurdert.

 

Hva kan det søkes om?

 • Midler til oppstart av aktivitetstilbud
 • Midler til drift av aktivitetstilbud
 • Midler til oppstart av gruppeaktivitet
 • Midler til drift av gruppeaktivitet
 • Midler til engangssarrangementer
 • Andre lavterskeltilbud
   

De utlyste midlene har en totalramme på kr 250 000.

Søknad med enkel prosjektbeskrivelse og økonomiplan oversendes elin.storsletten@harstad.kommune.no eller sabina@fvs-harstad.no

 

Søknadsfrist: 16.07.2021.