Harstad kommune har nå invitert interesserte tilbydere til å delta i konkurransen om bygging av et parkeringshus i Harstad sentrum. Det skal være plass til minimum 200 biler, men med mulighet for ytterligere 50 bilplasser. Parkeringshuset skal lokaliseres så sentralt og nært sentrumskjernen som mulig, og helst være ferdig i løpet av 2019.

Bedre enn dagens tilbud

- Vi ønsker oss et moderne parkeringshus i sentrum som samlet sett skal gi et bedre tilbud til bilister enn dagens gateparkering, sier enhetsleder Svein-Arne Johansen. Kommunestyret har et uttalt ønske om å skape et bedre sentrum, og ønsker med dette å gi et innendørs parkeringstilbud så sentralt som mulig.

Estetikk, moderne – og el

- Parkeringsanlegget vil forhåpentligvis få en svært sentral plassering i byen. Det gjør at en eventuell utbygger må ha særskilt fokus på design og estetikk, sier Johansen. Han ønsker et lyst og romslig parkeringshus med moderne teknologi der lystavler og sensorer hjelper bilister å finne ledige plasser.

- I tillegg legger vi inn et krav om at minst 10 prosent av plassene skal utstyres med lademulighet for el-bil.

60 millioner kroner

Bakgrunnen for utlysningen er at en del sentrale offentlige parkeringsplasser forsvinner når det legges til rette for utbygging av næringsbygg, gang- og sykkelveger og til utvikling av offentlige byrom for sentrumsaktivitet. For å erstatte disse plassene vedtok kommunestyret i februar 2017 å sette av 60 millioner kroner til et parkeringshus.

- Om det blir som en del av et annet bygg, eller frittstående, er opp til tilbyderne, sier Johansen, som legger til at den offentlige delen av parkeringsanlegget skal eies og driftes av Harstad kommune.

Utlysningsteksten ligger her.

Tilbudsfrist er tirsdag 17. april 2018 klokken 12:00.