Med oss i dag har vi: 

 • Fretex Miljø AS, Harstad 
 • GK Norge AS, kontorsted Harstad 
 • Hamstad Harstad
 • Harstad skole
 • Harstad Tidende
 • Kila skole
 • Malorama As – Mal Proff avdeling Harstad
 • Norbil AS
 • Nydals Maskinstasjon AS
 • Seljestad barneskole
 • SP Maskin AS  

Disse 11 virksomhetene kommer fra svært ulike bransjer, men alle har tatt miljøansvar på alvor og prioritert miljø, klima og bærekraft. Miljø- og klimaarbeid blir et stadig viktigere tema, og vi er glade for at så mange Harstad-bedrifter ønsker å gå foran i det grønne skiftet. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I dag er allerede mer enn 9000 virksomheter godkjent som Miljøfyrtårn, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Medregnet de 11 som er til stede i dag, har Harstad nå fått til sammen 68 Miljøfyrtårn fra ulike bransjer og sektorer. 

Miljøfyrtårn-virksomheter skal søke å redusere negative miljøpåvirkninger og øke de positive miljøpåvirkningene fra virksomhetens drift og i dens verdikjeder. For å kunne skape reelle miljøeffekter og unngå grønnvasking, skal virksomhetene ta utgangspunkt i hvor deres mest vesentlige miljøpåvirkninger skjer. 

Kravene for å bli Miljøfyrtårn er i stadig endring og er mange av kriteriene har blitt strengere med årene. For å bli Miljøfyrtårn må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier som er tilpasset ulike bransjer, i tillegg til et grunnleggende, felles kriteriesett som må oppfylles av alle som vil bli Miljøfyrtårn. Alle virksomheter må gjennom en ekstern revisjon for å bli formelt godkjent, og sertifikatet er så gyldig i 3 år før med må fornyes. 

Miljøfyrtårn-virksomheter må årlig rapportere inn nøkkeltall til Miljøfyrtårn og vise til en kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og klimagassutslipp. 

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter skal sette seg ambisiøse mål, definere egnede tiltak for å nå målet, samle inn data for å måle effekten, og vurdere om tiltaket har gitt ønsket effekt og måloppnåelse. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter – uansett hvilken bransje de tilhører – bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet som del av det grønne skiftet. 

 

Vi gratulerer så mye med Miljøfyrtårn-sertifisering!